Bouw

De bouwsector zal naar verwachting in 2017 zich weer sterk herstellen. De herstellende woningmarkt is daarbij een belangrijke aanjager. Het bouwproces laat daarbij een ontwikkeling zien waarbij de gehele realisatie van een gebouw steeds meer verdeeld wordt over meerdere bedrijven en ZZP’ers.
Er is een toenemende vraag naar bouwbegeleiders om het proces te managen en bij te sturen. Dit alles vraagt uiteraard om financiele controlling, waarbij Raethuis een natuurlijke partner is. Uiteraard is dit ook van toepassing op gebieden als kostprijscalculatie, berekening AK, winst en risico. Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte omtrent relevante bepalingen op het gebied van ZZP, teneinde niet later met fiscale claims opgezadeld te worden, voor zowel afnemer als toeleverancier.

Zorg

Binnen de zorgsector volstrekken zich grote wijzigingen zoals: wijzigingen in tarifering, wel of niet contractpartner voor zorgverzekeraars, nieuwkomers zoals zelfstandige behandel- en expertisecentra. Dit alles vraagt aan de advieszijde van uw accountant om visie met een adequate financiële informatievoorziening. Wij bedienen binnen onze klantenbestand diverse bedrijven in de zorgsector, waaronder tandartsen, fysiotherapeuten etc. Binnen onze automatiseringsomgeving hebben wij slimme oplossingen voor bedrijven in deze sectoren waardoor jaarcijfers op een efficiënte wijze tot stand komen.