De bouwsector staat onder hoge spanning. Er is veel vraag naar aannemers en de prijzen van grondstoffen voor de bouw zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Het tekort aan woningen en het tekort aan grondstoffen is met name de oorzaak hiervan. Het bouwproces laat daarbij een ontwikkeling zien waarbij de gehele realisatie van een gebouw steeds meer verdeeld wordt over meerdere bedrijven en ZZP’ers. Dit maakt het des te belangrijk om te zorgen voor een goede calculatie en afspraken met (onder)aannemers en leveranciers.
Er is een toenemende vraag naar bouwbegeleiders om het proces te managen en bij te sturen. Dit alles vraagt uiteraard om financiele controlling, waarbij Raethuis een natuurlijke partner is. Uiteraard is dit ook van toepassing op gebieden als kostprijscalculatie, berekening AK, winst en risico. Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte omtrent relevante bepalingen op het gebied van ZZP, teneinde niet later met fiscale claims opgezadeld te worden, voor zowel afnemer als toeleverancier.